شرکت آب و فاضلاب استان تهران/یادمانه (گالری تصاویر)/بازدید وزیر نیرو و مدیر عامل از پروژه شرکت فاضلاب

بازدید وزیر نیرو و مدیر عامل از پروژه شرکت فاضلاب


بازدید وزیر نیرو و مدیر عامل از پروژه شرکت فاضلاب
بازدید وزیر نیرو و مدیر عامل از پروژه شرکت فاضلاب
بازدید وزیر نیرو و مدیر عامل از پروژه شرکت فاضلاب