شرکت آب و فاضلاب استان تهران/یادمانه (گالری تصاویر)/افتتاح مرحله اول طرح فاضلاب تهران با حضور ریاست جمهور- سال 1375

افتتاح مرحله اول طرح فاضلاب تهران با حضور ریاست جمهور- سال 1375


یادمانه
یادمانه
یادمانه
یادمانه
یادمانه
یادمانه
یادمانه
یادمانه