لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

شرایط و چگو نگی شرکت در مسابقه

 دانلود و خواندن کتاب شهر قالی(موجود در بخش کودکان،قسمت کتاب)

پرکردن فرم مشخصات : نام ونام خانوادگی سن و شماره موبایل

جواب دادن  به سوالات

کسانیکه به تمامی سوالات جواب صحیح بدهند در لیست قرعه کشی قرار می گیرند

 به ده نفر به قید قرعه جایزه داده میشود

توجه داشته باشید هنگام دریافت جایزه،کارت ملی فرد شرکت کننده الزامی میباشد.

مهلت مسابقه تا آخر دیماه 98

مسابقه

مسابقه

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
1- چه چیزی باعث آلودگی میوه ها و سبزی ها درشهرقالی شده بود؟
2-در شهر قالی خوردن سبزی ومیوه آلوده چه مشکلاتی ایجاد کرده بود ؟
3-علت آلودگی آب رودخانه چه بود؟
4-راه حل پیر شهر قالی برای حل مشکل مردم چه بود ؟

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.