لطفا به نکات زیر توجه فرمایید

شرایط مسابقه

سوالات از کتاب از فاضلاب تا آب طراحی شده است (موجود در بخش کودکان سایت،قسمت کتاب داستان)

لینک قسمت کودکان: https://ts.tpww.ir/fa/video/koodak

کسانی‌که به تمامی سوالات جواب صحیح بدهند در لیست قرعه‌کشی قرار می‌گیرند.

شرکت در مسابقه رده سنی ندارد و به سه نفر به قید قرعه جایزه داده میشود.

مهلت شرکت در مسابقه تا مرداد 1400

مسابقه

مسابقه

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
1_ فاضلاب‌ها از طریق یک سری لوله‌ها و تونل که به آن ______ می‌گویند به تصفیه خانه فاضلاب برای تصفیه می‌روند.
2_ در تصفیه فاضلاب، فاضلاب وارد حوضچه‌های هوادهی می‌شود تا مواد آلی توسط ______ در آنجا تجزیه شود.
3_ قبل از تصفیه فاضلاب ابتدا ______ را از فاضلاب جدا می‌کنند.
4_ در تصفیه فاضلاب با _______ آب بازیافت شده مراحل تصفیه کامل می‌شود و از این آب تصفیه شده برای _______ استفاده می‌شود.