فراخوان عمومی تعیین بهترین زمان جایگزینی و عمر اقتصادی تجهیزات به روش LCC (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.