فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه 12 محدوده دادگستری و مناطق 2 و 5 شهرداری بخش چهارم و پنجم

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.