فراخوان عمومی خرید گیربکس اسکروپمپ واحد لجن برگشتی و ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.