فراخوان عمومی خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کرتیوپ الکتروفیوژن 31/5 بطول 1000متر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.