فراخوان عمومی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5s جهت تصفیه خانه های فاضلاب جنوب تهران مدول های 4-1 و 6-5 و تصفیه خانه فاضلاب اکباتان (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.