فراخوان عمومی خرید و تحویل دو دستگاه شیر سه طرفه آب گرم با محرک برقی سایز 8 اینچ(معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.