فراخوان عمومی تهیه،تامین دریچه منهول با قطر 60 سانتیمتری و کلاس D400 به تعداد 450 عدد (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.