فراخوان عمومی ارائه خدمات راهبری،پشتیبانی و توسعه نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری و تجهیزات شبکه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 98

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.