فراخوان عمومی خرید و تحویل دهی یک دستگاه ترانسفورماتور خشک رزینی 1250KVA (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.