فراخوان عمومی عملیات اجرایی رفع نقص شبکه فاضلاب و مرمت مناطق 2 و 5 شهرداری تهران (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.