نتیجه ارزیابی فنی مناقصه خرید لوله دوجداره کاروگیت قطر 600 میلیمتر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.