نتیجه ارزیابی فنی مناقصه خرید لوله دوجداره کاروگیت اقطار 400 و 500 میلیمتر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.