فراخوان عمومی تأمین لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کرتیوب 1000 میلیمتر ، 31.5 کیلو نیوتن شامل( تهیه، ساخت، بسته بندی و تحویل در محل انبار تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران) -معاملات گروه 2

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.