فراخوان عمومی خرید قطعات یدکی برق، کنترل و ابزار دقیق واحدهای 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران