فراخوان عمومی مناقصه خرید کوارتز و لامپ های uv مورد نیاز مدول های 5 و 6 تصفیه خانه جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران