فراخوان عمومی خرید لوله و اتصالات اقطار 1000،1200،1600،1800 میلیمتر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران