فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب حاشیه یادگار امام ،خیابان نهرفیروزآبادی و سرریز اضطراری بزرگراه نواب محدوده بوستان ولایت

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.