فراخوان عمومی تعمیر و بازسازی دو باب سوله بایگانی راکد واقع در انبار نازی آباد (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.