فراخوان عمومی خرید یک دستگاه پمپ هیدرولیک 6 اینچ به همراه متعلقات و ملزومات مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.