فراخوان عمومی خرید لوله های بتن پلیمری اقطار 1600 و 1800 میلیمتر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.