فراخوان عمومی انجام تعمیر و سرویس رادیاتورهای HT و LT سیستم خنک کاری مولدهای CHP نیروگاه بیوگاز واحدهای 1الی4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.