فراخوان عمومی عملیات اجرایی پمپاژ دبی بالا دست باقیمانده خط انتقال پساب کن شهر تهران (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.