فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه 1 شهرداری قطعه A14،منطقه 7 شهرداری قطعات E7.E8،منطقه 12 شهرداری پیمان دو و محدوده دادگستری

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.