صورتجلسه تجدیدمناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه 1شهرداری قطعه A13

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.