فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه 21 شهرداری محدوده تهرانسر اولویت اول بخش دوم

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.