صورتجلسه تجدید مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه 10شهرداری محدوده بزرگراه یادگار امام

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.