فراخوان عمومی خدمات اجرای پُخت و پَز و سِرو غذای رستوران تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.