نمایش جزئیات طرح

توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس
تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس با ظرفیت تصفیه 85 هزار نفر و دبی متوسط 1260 متر مکعب در ساعت بزرگ‌ترین تصفیه خانه محلی در داخل شهر تهران است. ساخت این تصفیه خانه در زمینی به مساحت 12 هکتار از سال 1367 آغاز و در سال 1374 به بهره برداری رسیده است
در دست اجرا
1397/07/17
1397/07/17
اهداف طرح

****توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس

تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس با ظرفیت تصفیه 85 هزار نفر و دبی متوسط 1260 متر مکعب در ساعت بزرگ‌ترین تصفیه خانه محلی در داخل شهر تهران است. ساخت این تصفیه خانه در زمینی به مساحت 12 هکتار از سال 1367 آغاز و در سال 1374 به بهره برداری رسیده است.

با توجه به مصوبات طرح جامع فاضلاب تهران مبنی بر افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس، مطالعات طرح ارتقای وضع موجود و ساخت 2 مدول دیگر به روش BOT، در دستور کار شرکت فاضلاب تهران قرار گرفت. با این اقدام ظرفیت فاضلاب ورودی به 127 هزار متر مکعب در شبانه روز رسیده و حدود 507 هزار نفر جمعیت افق طرح تحت پوشش قرار می‌گیرند.

توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.