فراخوان

فراخوان مطالعه و ارائه روش مناسب جهت اجرای پوشش داخلی تونل فاضلابروی بتنی کمیل

این شرکت در نظر دارد به منظور انتخاب طرح و روش مناسب (فنی و اقتصادی) اجرای پوشش جدار داخلی تونل فاضلابروی کمیل (به طول 5400 متر با مقطع نعل اسبی شامل 32 دستگاه منهول بامساحت 40،000 مترمربع ) جهت جلوگیری از خوردگی شیمیایی ، از کلیه شرکتها و مراکز ذیصلاح علمی تحقیقاتی دعوت به عمل می آورد تا چنانچه در این زمینه تجارب مشابه داخلی یا خارجی دارند، رزومه کاری خود را به همراه پیشنهادات فنی و اجرایی انجام کار ظرف مدت حداکثر 10 روز از تاریخ درج آگهی به معاونت برنامه ریزی این شرکت ارسال نمایند. شایان ذکر است پیشنهاد ارائه شده باید با عنایت به توان تولید داخل (مواد اولیه، ابزار مورد استفاده، روش اجرایی و ...) و قابلیت اجرایی آن (نه صرفاً مباحث تئوریک) بوده و پیشنهاد دهنده می بایست تمامی روشهای مختلف اجرا، مواد مختلف، مزایا و معایب هر کدام از روشها، مقایسه فنی اقتصادی آنها، مقایسه نمونه مشابه در سطح دنیا و همچنین تجارب گذشته را مدنظر قرار دهد.

گزارش شناخت و مشخصات فنی پروژه در سایت این شرکت به آدرس https://ts.tpww.ir/fa/pictures/farakhan1 جهت بهره برداری لازم قرارداده شده است. همچنین جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در ساعات اداری با دفتر پژوهش و بهبود بهره­وری شرکت فاضلاب تهران به شماره تلفن 88800814 تماس حاصل نمایند.
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.