تاسیسات موجود

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران :

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران که در شهرری ، اتوبان شهید آوینی مجاور روستای عمادآور واقع می باشد برای تصفیه بخشی از فاضلاب تهران در 8 مدول به ظرفیت 4200000000 نفر پیش بینی شده است.چهار مدول ساخته شده فعلی هرکدام جمعیتی معادل 525000 نفر را پوشش داده و جریانی معادل 450000 متر مکعب در روز را می تواند جهت تصفیه پذیرش نماید. نواحی تحت پوشش این تصفیه خانه فاضلابهای جمع آوری شده از شمال و شمال شرق شهر بوده و از دو ورودی شرقی و غربی تصفیه خانه دریافت می گردد. زمین تصفیه خانه به مساحت 110 هکتار و باشیبی از شمال به جنوب ، از تراز 1035 الی 1020 واقع شده است. نوع فرآیند تصفیه فاضلاب از نوع لجن فعال همراه با حذف نیتروژن است و پساب تصفیه شده آبیاری زمینهای کشاورزی دشت ورامین را تامین خواهد کرد.

 

شرکت واتک واباگ اطریش
نام شرکت طراح 
مشارکت سراوان-توسار واتک واباگ
نام شرکت مجری 
1382
تاریخ شروع اجرای طرح

1388

1390

تاریخ شروع بهره برداری فاز اول

تاریخ شروع بهره برداری فاز 2،3،4
2100000 نفر

جمعیت تحت پوشش(طراحی)

5/2 متر مکعب درثانیه

دبی متوسط ورودی(طراحی)

 
طول شبکه جمع آوری
بتنی و پلی اتیلن
جنس لوله شبکه جمع آوری
 250تا 2400 میلی متر
اقطار شبکه 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۵۹
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.