تاریخچه

تاریخچه فاضلاب تهران 
 
فاضلاب شهر تهران از گذشته که جمعیت زیادی نداشت از طریق چاههای جاذب دفع می گردید و جهت اجتناب از آلودگی آب چاهها و قنوات , تمهیداتی به منظور دور نگه داشتن چاههای فاضلاب از آنها بکار می بستند . با توسعه شهر و رشد جمعیت , آبرسانی به سکنه شهر به لحاظ کمیت از توان قنوات خارج شد و آب از طریق احداث سد برروی رودخانه های کرج , لتیان و سپس لار به شهر منتقل گردید.ورود آب از منابع جدید به شهر در چرخه طبیعی آب اثر گذاشته و باعث بالا آمدن تدریجی سطح آبهای زیرزمینی گردیده است و در بعضی از مناطق باعث تداخل آن با چاههای فاضلاب گردیده که طبیعتاٌ آلودگی منابع آبهای زیرزمینی را نیز در این مناطق بدنبال خواهد داشت .در بعضی از مناطق شهر میزان افزایش سطح آبها به حدی بود که حتی به زیر زمینیها نیز نفوذ کرد . از طرف دیگر توسعه شهر به مناطق سنگی در شمال و رسی در جنوب باعث احداث ساختمان در مناطقی شد که چاههای فاضلاب در آنها کارآیی لازم را ندارند .در نتیجه به تدریج قنوات و جویها معبر فاضلاب شده و یکی از دیگری به لیست منابع آب آلوده اضافه گردیدند .

تاریخچه پروژه فاضلاب تهران

مطالعات مقدماتی طرح فاضلاب تهران توسط برنامه عمرانی سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان بهداشت جهانی(WHO) از سال 1350 آغاز گردید . گزارش نهایی مطالعات مرحله اول طرح در سال 1353 از طرف مهندسین مشاور الکساندر گیب و جان تیلور و با همکاری مهندسین مشاور " تهران بوستون و کورس " ارائه گردید که مشتمل بر طرح جمع آوری فاضلاب تهران و همچنین آبهای سطحی بوده است . در سال 1355 تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه فاضلاب تهران توسط وزارت نیرو به مهندسین مشاور الکساندر گیب و جان تیلور و مهندسین مشاور اینفوتک و مطالعات جمع آوری آبهای سطحی به شهرداری تهران واگذار گردید . مطالعات تکمیلی مرحله اول در سال 1356 و برای محدوده 25 ساله خاتمه یافت . نظر به اینکه ادامه مطالعات چندین سال دچار وقفه گردید ، لذا تغییرات عمده ای در مبانی مطالعات طرح به ویژه جمعیت ، تراکم و بافت شهری و کاربری زمین بوجود آمد . در جهت به هنگام نمودن مطالعات قبلی براساس شرایط جدید طرح و بازنگری مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم در سال 1364 به مهندسین مشاور ری آب واگذار گردید . بازنگری طرح مذکور در سال 1365 تکمیل شدو به تصویب سازمان آب منطقه ای تهران رسید و به دنبال آن مطالعات مرحله دوم آغاز گردید به دنبال تغییر کارفرمای وقت از سازمان آب منطقه ای تهران به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و با توجه به هزینه های بسیار بالای اجرای طرح مذکور اقداماتی به منظور اخذ وام از بانک جهانی صورت پذیرفت که مجدداٌ اصلاحات و تغییراتی در مبانی مرحله اول در برداشت و به لحاظ بروز مشکلات عدیده ناشی از عدم دفع بهداشتی فاضلاب و نیاز به اجرای هرچه سریعتر طرح در سال 1372 کنترل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات دوم براساس تغییرات حاصله به مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار گردید . طی جلسه مورخ 24/2/73 در شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، پس از بررسی مشکلات و ارزیابی نتایج مطالعات و کلیات طرح به تصویب رسید و به دنبال آن تهیه نقشه های اجرایی شروع شد .

ثبت شرکت فاضلاب تهران

با توجه به حجم زیاد فعالیتهای اجرایی جهت ایجاد شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب در تهران بزرگ و همچنین حجم عملیات بهره برداری از تاسیسات در این شهر که جمعیت آن به تنهایی بیشتر از بسیاری از کشورهای منطقه می باشد. ایجاد یک شرکت مستقل و مسئول را طلب می نمود.
در این راستا در تاریخ 1/1/1373معاونتی تحت عنوان معاونت اجرایی و بهره برداری فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب استان تهران تشکیل گردید.این معاونت زمینه ساز شرکت فاضلاب تهران شد و در تاریخ 16/12/1374طی شماره 120196 به ثبت رسید. که براساس آن شرکت فاضلاب تهران مسئول طراحی. اجرا و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب در تهران گردید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۷