بسمه تعالی

منشور اخلاقی

ما اعتقاد داریم :

· خدمات ما موجب ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم می شود ما برای رسیدن به این هدف متعهدیم.

· موفقیت شرکت در گرو رضایت مردم است، ما درهنگام ارایه خدمت به این اصل پایبندیم.

· رسیدن به اهداف طرح فاضلاب تهران با بهره وری و بهبود مستمر انجام می پذیرد ازاین رو خود را ملزم   می دانیم در تمامی ارکان شرکت بهره وری به صورت کامل اجرایی گردد.

· خدمت به مردم وظیفه الهی، انسانی و قانونی است که از طریق سرعت، دقت و صحت در ارائه خدمات میسر می گردد، از این رو خود را ملزم به اجرای این اصول می دانیم.

ما همواره ارزشهای ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات مطلوب به مردم می باشد را بخاطر می سپاریم:

· به رعایت اصول اخلاقی پایبندیم و آن را رمز بقاء و موفقیت شرکت می دانیم.

· آمادگی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم را از اصول قطعی خود می دانیم.

·  فرهنگ پاسخگویی در مقابل مردم و ارباب رجوع را مسیر تعالی خود و سازمان دانسته و ملزم به رعایت آن می باشیم.

(این باورها و ارزش های اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه است که ما با مردم برقرار می کنیم.) 97/05/30

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱