قوانین

‌قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
[ همه سازمان ها - ۴ مرداد ۱۳۹۳ ]
 
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337
[ همه سازمان ها - ۴ مرداد ۱۳۹۳ ]
 
آیین نامه معاملات
[ همه سازمان ها - ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]
درخواست برقراری انشعاب فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]
 
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب 11/10/1369
[ همه سازمان ها - ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]
 
قانون مجازات های بازدارنده
[ همه سازمان ها - ۱۰ آذر ۱۳۹۲ ]
 
آدرس مراجع قضایی و انتظامی
[ همه سازمان ها - ۶ آذر ۱۳۹۲ ]
 
لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1359
[ همه سازمان ها - ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]
 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ همه سازمان ها - ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]
 
قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
[ همه سازمان ها - ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]
 
قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ... مصوب 12/10/1351
[ همه سازمان ها - ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ]
 
قانون جرایم رایانه ای
[ همه سازمان ها - ۵ آبان ۱۳۹۲ ]
 
قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب 7/3/1330
[ همه سازمان ها - ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ]
 
پیشینه‌ تاریخی‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ سازمانهای‌ آب‌ و فاضلاب‌
[ همه سازمان ها - ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ]
 
موافقتنامه ساخت - بهره برداری -واگذاری
[ همه سازمان ها - ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ]
دستورالعمل بازخریدی و بازنشستگی اختیاری
[ همه سازمان ها - ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ ]
درخواست برقراری انشعاب فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
درخواست برقراری انشعاب آب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
تغییر نام
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
تغییر قطر انشعاب یا ظرفیت قراردادی آب و فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
اصلاح قبوض مصرفی آب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
درخواست برقراری انشعاب آب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
تغییر نام
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
تغییر قطر انشعاب یا ظرفیت قراردادی آب و فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
اصلاح قبوض مصرفی آب
[ همه سازمان ها - ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ]
 
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی)
[ همه سازمان ها - ۱۰ شهریور ۱۳۸۶ ]
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی)
[ همه سازمان ها - ۱۰ شهریور ۱۳۸۶ ]
قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
[ همه سازمان ها - ۳ خرداد ۱۳۷۷ ]
 
قانون مجازات های بازدارنده
[ همه سازمان ها - ۲ خرداد ۱۳۷۵ ]
 
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
[ همه سازمان ها - ۱۱ دی ۱۳۶۹ ]
 
لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
[ همه سازمان ها - ۳ تیر ۱۳۵۹ ]
 
قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
[ همه سازمان ها - ۱۰ اسفند ۱۳۵۰ ]
 
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
[ همه سازمان ها - ۳۰ آبان ۱۳۵۰ ]
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.