اولویت های پژوهشی، دانشجویی و کارآموزی

اولویت های پژوهشی

1.       بررسی پلیمرها و منعقدکننده های جایگزین جهت تغلیظ لجن تصفیه خانه جنوب

2.       بررسی امکان تخلیه لجن تصفیه‌خانه شهرک غرب به خطوط  فاضلابرو

3.       مطالعه و بررسی میدانی روند تغییر پارامترهای موثر در طراحی تصفیه خانه در طول خطوط اصلی جمع آوری با توجه به تخلیه لجن تصفیه خانه های محلی فاضلاب به خط انتقال و ارائه مدل کاربردی

4.       تولید برق از خطوط اصلی انتقال آب و فاضلاب استان تهران

5.       توسعه نیروگاه های بیوگازسوز کلیه تصفیه خانه های فاضلاب

 

 اولویت های پژوهشی دانشجویی

1.    مطالعه و ارزیابی وضعیت تونل و اقطار بالای شبکه از جنبه خوردگی ، نشتاب ، نشت و تولید گازهای مخرب (ساخت دستگاه سنجش و بررسی کننده)

2.    مدل سازی انتقال فاضلاب به تصفیه خانه ها جهت کنترل تغییرات و تاثیر آن در پارامترهای کمی و کیفی تصفیه خانه

3.    استفاده از الگوهای مدل سازی در پیش بینی عملکرد خط لجن و گاز تصفیه خانه جنوب ناشی از تغییر پارامترهای تاثیر گذار

4.    مطالعه دقیق و آنالیز کمی و کیفی لجن بی هوازی با رویکرد بهبود راندمان خطوط لجن و گاز در تصفیه خانه ها (تثبیت مطلوب تر لجن، بهبود کیفیت و کمیت لجن)

5.    بررسی آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات تصفیه خانه جنوب (هاضم های بی هوازی و ...) تحت  اثر گسل ری

6.    بررسی تاثیر افزودن فریک کلراید، آلوم و پلی الومنیوم کلراید بر کاهش رسوب شکل گرفته در خطوط لجن هاضم های بی هوازی (منیزیم آهن فسفاتMAP)

7.    بررسی تاثیر استفاده از سیستم‌های التراسونیک (sonolysis) در حذف مواد آلی

8.    مطالعه و شناسایی منابع جدید درآمدی راه‌های افزایش و پایدارسازی درآمدها

9.    نصب انشعابات با محوریت اتصال جهت عدم ورود ریشه ، شن و ماسه و غیره در شبکه

10. بررسی تاثیرات ناشی از انتقال لجن تصفیه خانه های محلی به تصفیه خانه جنوب تهران (بر روی خطوط فاضلاب رو،لجن و گاز)

11. ممیزی عملکرد راهبری تصفیه خانه با شیوه های اصولی در جهت کاهش هزینه های بهره برداری

12. بررسی و آسیب شناسی قراردادهای سه عاملی در افزایش زمان و هزینه پروژه های عمرانی با رویکرد پروژه های شرکت فاضلاب تهران

13. بررسی نقش نیروی انسانی پیمانکار در بهبود کیفیت و کاهش زمان و هزینه پروژه های تاسیسات شهری با رویکرد پروژه های شرکت فاضلاب تهران

14. بررسی راهکارهای تامین مالی سازمان های پروژه محور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با رویکرد فعالیت های شرکت فاضلاب تهران

15. شناسایی ریسک های موجود در اجرای پروژه های تاسیسات شهری با رویکرد پروژه های شرکت فاضلاب تهران

16. بررسی و آسیب شناسی عدم برآورد صحیح مهندسین مشاور طرح در مناقصات پروژه های خطوط اصلی شرکت فاضلاب تهران و دعاوی حاصل از آن

17. دستاوردهای حاصل از پیاده سازی استاندارد PMBOK در پروژه های شبکه و خطوط اصلی شرکت فاضلاب تهران

 

موضوعات کارآموزی

1.    بررسی استفاده از نیروهای پاک (بادی- خورشیدی- بیوگاز- توربین و ...) باهدف کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

2.    مقایسه فنی و اقتصادی سیستمهای حذف فسفر از فاضلاب شهری

3.     بررسی روش‌های گندزدایی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و انتخاب روش بهینه بر اساس شرایط بومی منطقه

4.    بررسی تاثیر کاتالیزورها درگندزدایی فاضلاب به روش UV (مطالعه موردیTi2o3 )

5.    بررسی استفاده از سیستم های THP (Thermal hydrolysis process) درتصفیه لجن

6.    امکان سنجی استفاده از فرآیند® Anammox در تصفیه فاضلاب شهری

7.    استفاده از تکنولوژی های جدید در رفع مشکلات ناشی از اجرای شبکه ها به صورت ترانشه بسته در محل اتصال لوله ها

8.  تأثیر شیب، فشار ثقلی و آب های سطحی بر فاضلاب های خانگی و کاهش بو و تثبیت مواد آلی در تصفیه خانه های فاضلاب محلی تهران

 

پیشنهادهای پژوهشی خود را در قالب فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به آدرس الکترونیکیresearch@ts.tpww.ir و یا آدرس پستی : تهران، خیابان شهید بهشتی،خیابان اندیشه، نبش اندیشه 6، شماره ١٤ ، شرکت فاضلاب تهران، دفتر پژوهش،بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و یا  صندوق پستی ٥٩٦٩-١٥٨٧٥ ارسال نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۳۳
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.