اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی

1. مطالعه و مقایسه فنی و اقتصادی انواع پلیمرها و بومی سازی آن جهت تغلیظ لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه روشهای افزایش راندمان و کاهش مصرف پلیمر در واحدهای تغلیظ و آبگیری لجن

2. شناسایی، اندازه گیری و پهنه بندی منابع انتشار بو در شبکه فاضلاب تهران  

3. بهبود سیستم اسکادا با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

4. اصول ایمنی و بهداشتی مدیریت لجن در تصفیه خانه های فاضلاب

5. بومیسازی دستگاه آنالایزرگاز مدول 1-4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

6. ارائه راهکار جهت بومیسازی توربوبلوئرهای واحد هوادهی مدول 1-4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

7. عارضه یابی رسوب گیری (تشکیل رسوبات MAPS یا منیزیوم، آلومینیوم و فسفات) در هاضم های بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و بررسی روشهای جلوگیری از تشکیل رسوبات MAPS  (دو ترکیب عمده Vivianite  وApatite) در مخازن و لولههای این هاضمها و امکانسنجی بازیافت مواد مغذی از لجن مازاد مذکور

8. بهینه سازی عملکرد نیروگاه های بیوگازسوز تصفیه خانه های فاضلاب طی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری

 

اولویت های پژوهشی دانشجویی

1. بررسی تجهیزات سنجش میزان نشتاب ، خوردگی و نشست تونل فاضلاب و اقطار بالای شبکه و بومی سازی آن

2. مدل سازی شبکه و خطوط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه ها در راستای بررسی تغییر پارامترهای کمی و کیفی طراحی و بهره برداری تصفیه خانه ها

3. بررسی و آنالیز مشخصات کمی و کیفی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای اصلاحی فرآیند تغلیظ، تثبیت و آبگیری

4. بررسی آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات تصفیه خانه جنوب (هاضم های بی هوازی و ...) تحت اثر گسل ری

5. بررسی تاثیر افزودن منعقد کننده فریک کلراید، آلوم و پلی آلومنیوم کلراید بر میزان MAP (منیزیم، آهن، فسفات) شکل گرفته در خطوط لجن هاضم های بی هوازی

6. شناسایی مشکلات فرایندی هاضم های بی هوازی با استفاده از تکنیک شناسایی گونه های میکروبی

7. استفاده از منعقد کننده های ترکیبی در مدیریت لجن تصفیه خانه ها

8. مطالعه امکان هضم همزمان بی هوازی لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب با زائدات( پیش تصفیه شده) حاصل از کارخانه های روغن و چربی به منظور افزایش گاز تولیدی

9. امکان بازیابی ترکیبات ازته از مراحل مختلف تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

10. تعین معیارهای طراحی واحد های عملیاتی و فرایند تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به شرایط جغرافیایی وبهره برداری کشور

11. تعیین ضرایب سنتیکی فرایندهای بیولوژیکی مورد استفاده درکشور و بومی سازی آن جهت استفاده در طراحی فرایندهای تصفیه خانه های آتی

12. تعین مبانی کمی و کیفی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و همچنین مشخصات کمی و کیفی لجن اولیه و جامدات زیست تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

13. امکان بازیابی ترکیبات فسفاته از واحد مختلف تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

14. امکان تولید کود کمپوست یا ورمی کمپوست با ترکیب لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب و زائدات غذایی محل دفن کهریزک

  

پیشنهادهای پژوهشی خود را در قالب فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به آدرس الکترونیکیresearch@tsc.ir و یا آدرس پستی : تهران، خیابان شهید بهشتی،خیابان اندیشه، نبش اندیشه 6، شماره ١٤ ، شرکت فاضلاب تهران، دفتر پژوهش و بهبود بهره وری  و یا  صندوق پستی ٥٩٦٩-١٥٨٧٥ ارسال نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳