اولویت های پژوهشی دانشجویی

اولویت های پژوهشی دانشگاه

 1.  مطالعه و مقایسه فنی و اقتصادی انواع پلیمرها و بومی سازی آن جهت تغلیظ لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب

2.  مطالعه و بررسی روند تغییر پارامترهای طراحی و بهره برداری تصفیه خانه و خطوط انتقال با توجه به تخلیه لجن تصفیه خانه های محلی( شهرک غرب) به خط انتقال و ارائه مدل کاربردی

3.  بهینه سازی عملکرد نیروگاه های بیوگازسوز تصفیه خانه های فاضلاب طی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری 

اولویت های پژوهشی دانشجویی 

1. بررسی تجهیزات سنجش میزان نشتاب ، خوردگی و نشست تونل فاضلاب و اقطار بالای شبکه و بومی سازی آن

2. مدل سازی شبکه و خطوط انتقال فاضلاب به تصفیه خانه ها در راستای بررسی تغییر پارامترهای کمی و کیفی طراحی و بهره برداری تصفیه خانه ها

3. بررسی و آنالیز مشخصات کمی و کیفی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکارهای اصلاحی فرآیند تغلیظ، تثبیت و آبگیری

4. بررسی آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات تصفیه خانه جنوب (هاضم های بی هوازی و ...) تحت اثر گسل ری

5. بررسی تاثیر افزودن منعقد کننده فریک کلراید، آلوم و پلی آلومنیوم کلراید بر میزان MAP (منیزیم، آهن، فسفات) شکل گرفته در خطوط لجن هاضم های بی هوازی

6. شناسایی مشکلات فرایندی هاضم های بی هوازی با استفاده از تکنیک شناسایی گونه های میکروبی

7. استفاده از منعقد کننده های ترکیبی در مدیریت لجن تصفیه خانه ها

8. مطالعه امکان هضم همزمان بی هوازی لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب با زائدات( پیش تصفیه شده) حاصل از کارخانه های روغن و چربی به منظور افزایش گاز تولیدی

9. امکان بازیابی ترکیبات ازته از مراحل مختلف تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

10. تعین معیارهای طراحی واحد های عملیاتی و فرایند تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به شرایط جغرافیایی وبهره برداری کشور

11. تعیین ضرایب سنتیکی فرایندهای بیولوژیکی مورد استفاده درکشور و بومی سازی آن جهت استفاده در طراحی فرایندهای تصفیه خانه های آتی

12. تعین مبانی کمی و کیفی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و همچنین مشخصات کمی و کیفی لجن اولیه و جامدات زیست تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

13. امکان بازیابی ترکیبات فسفاته از واحد مختلف تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

14. امکان تولید کود کمپوست یا ورمی کمپوست با ترکیب لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب و زائدات غذایی محل دفن کهریزک

  

پیشنهادهای پژوهشی خود را در قالب فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به آدرس الکترونیکیresearch@tsc.ir و یا آدرس پستی : تهران، خیابان شهید بهشتی،خیابان اندیشه، نبش اندیشه 6، شماره ١٤ ، شرکت فاضلاب تهران، دفتر پژوهش و بهبود بهره وری  و یا  صندوق پستی ٥٩٦٩-١٥٨٧٥ ارسال نمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۲