طرح های در دست مطالعه

 

1.      بازنگری طرح جامع فاضلاب تهران (افق طرح سال 1425)

2.      مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های فاضلاب شمالغرب و جنوبغرب تهران

3.      مطالعات مرحله اول تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره، دستواره، ورداورد و غرب دریاچه منطقه 22 تهران

4.      مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های فاضلاب لویزان و سرخه حصار تهران

5.      انجام خدمات EMP شبکه فاضلاب تهران

6.      مطالعات پیوست سلامت برای تصفیه خانه های فاضلاب تهران

7.      مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران

8.      مطالعات مربوط به خط تونل و  بای پس تونل فاضلاب غرب تهران 

9.      طراحی شبکه باقی مانده منطقه یک شهرداری تهران 

10.  بازنگری بخش فاضلاب نشریه 303 (مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری) سازمان برنامه و بودجه کشور

11.  مطالعات تکمیلی درخصوص جمع آوری، حمل و نقل و مدیریت جامدات زیستی لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران

12.  مطالعات اصلاح و بازسازی تصفیه‌خانه اضطراری تهران به روش لاگون هوادهی

13.  مطالعات اصلاح و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب مرکزی (شوش)

14.  مطالعات محیط زیستی اجتماعی سرریزهای اضطراری شبکه فاضلاب شهر تهران

15.  مطالعات ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل تاسیسات مرتبط با طرح فاضلاب شهر تهران


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸