1.      تصویب مطالعات مرحله اول تصفیه خانه های شمالغربی و جنوبغربی شهر تهران

 

2.      تکمیل مطالعات ایمن سازی هیدرولیکی خطوط اصلی فاضلاب شهر تهران

 

3.      انجام منظم مطالعات ژئوتکنیک و کنترل مقاومت مصالح مصرفی در پروژه ها با همکاری آزمایشگاه معتمد

 

4.      انجام مطالعات تاسیسات فاضلاب منطقه 22 به علاوه الباقی شبکه فاضلاب تهران

 

5.      انجام مطالعات مرحله اول و دوم اصلاح، بازسازی و ارتقا تصفیه خانه اضطراری به روش لاگون هوادهی

 

6.      انجام خدمات ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب منطقه 22 بعلاوه EMP شبکه فاضلاب شهر تهران

 

7.      انجام مطالعات پیوست سلامت برای تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران

 

8.      انجام مطالعات مهندسی ارزش پروژه های در حال مطالعه و یا در حال اجرا

 

9.      انجام مطالعات مقاوم سازی خطوط فاضلابی بالای1000 میلیمتر

 

10.  تکمیل مطالعات پدافند غیر عامل تصفیه خانه های فاضلاب شمالغربی و جنوبغربی

 

11.  انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.