مشخصات کلی و اهداف کمی طرح فاضلاب تهران

طول دوره طرح

25 سال              1410-1385

جمعیت شهر در سال مقصد دوره طرح

11410000 نفر

مساحت کل حوزه های فاضلابگیر در سطح شهر

70000 هکتار

طول کل شبکه جمع آوری و انتقال در سال افق طرح

9000 کیلومتر

تعداد کل انشعابات فاضلاب

1080000 فقره

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب غیر متمرکز(به غیر از تصفیه خانه های محلی)

12 مرکز

میزان کل پساب تولیدی

836 میلیون متر مکعب در سال

کاربرد پساب تولیدی

آبیاری فضای سبز-کشاورزی و تغذیه آبخوان و آب سطحی

مجموع پساب خروجی از دشت تهران

300 میلیون متر مکعب  در سال

 رها سازی به منابع آب سطحی و تغذیه به آبخوان وفضای سبز شهری

536 میلیون متر مکعب  در سال

تصفیه خانه های فرآوری و تثبیت لجن مازاد

2 تصفیه خانه بصورت متمرکز در خارج از شهر

میزان کل لجن  فرآوری شده پس از خشک شدن

2514 تن در روز

سرانه متوسط وزنی تولید فاضلاب

202لیتر در روز (در هر ناحیه متفاوت است)

حداکثر حجم نشتاب و رواناب ملاک محاسبه

50 درصد متوسط فاضلاب تولیدی

درصد انشعابات غیر مجاز اتصال آب باران منازل

5 درصد

میزان رواناب قابل ورود به شبکه

22 لیتر در ثانیه در هکتار

میزان پر شدگی لوله های زیر 300 میلیمتر

50 درصد

میزان پر شدگی اقطار 300 تا 600 میلیمتر

62 الی 75 درصد

میزان پرشدگی برای اقطار بالاتر از 600 میلیمتر

75 درصد

مهمترین مصوبات طرح فاضلاب تهران

 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (4 سال اخیر)

 

ردیف

موضوع مصوبات

جمعیت تحت پوشش (نفر)

تاریخ  تصویب

1

بازنگری طرح جامع فاضلاب تهران

11,410,000

90/02/13

2

مطالعات احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

1,200,000

89/12/1

3

مطالعات تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک‌ قدس

507,000

90/07/11

4

مطالعات تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران

3,150,000

90/11/30

5

مطالعات حذف ایستگاه پمپاژ پونک

37,000

90/05/03

6

مطالعات تونل فاضلابرو غرب تهران (دبی 17 مترمکعب در ثانیه و قطر 3 متر)

3,150,000

91/05/04

7

مطالعات تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی تهران

695,000

92/10/22

8

احداث 4 تصفیه‌خانه‌ها فاضلاب در منطقه 22 شهرداری تهران

710,000

92/10/22

9

مطالعات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شرق تهران (سرخه حصار)

693,000

94/02/15

10

مطالعات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان

421,000

94/02/15


وضعیت پیشرفت کمی طرح

ew
 
 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۵