استفاده از نانوفیلتر در 600 کارخانه صنعتی کشور/تولید مادهای برای حذف قارچ استخرها

گندزدایی آب به روش تمام اتوماتیک

ماسه ای که آب را تصفیه میکند

نانوحسگری که طی یک ربع فلزات سنگین را در آب شناسایی می‌کند

دانشجویان شریف دستگاه نوین تصفیه فاضلاب را ساختند

ساخت سامانه تصفیه پساب بر پایه فناوری پلاسما

تولید پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

اختراع ماده آب بندی لوله های فاضلاب

هوش مصنوعی

لوله های بدون سرب

دستگاه جمع آوری لکه های نفتی از سطح آب