اخبار

اجرای بزرگترین پروژه مکانیسم توسعه پاک در بخش فاضلاب شهری جهان توسط شرکت فاضلاب تهران الگوی مناسبی برای صنعت آب و فاضلاب کشور است

اجرای بزرگترین پروژه مکانیسم توسعه پاک در بخش فاضلاب شهری جهان توسط شرکت فاضلاب تهران الگوی مناسبی برای صنعت آب و فاضلاب کشور است
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت فاضلاب تهران در نخستین نشست تخصصی مدیران دفاتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت‌های آب و فاضلاب کشور گفت: پروژه مکانیسم توسعه پاک CDM)) شرکت فاضلاب تهران الگوی مناسبی برای صنعت آب و فاضلاب کشور است.

حسین اکبریان پس از تبیین جایگاه صنعت کم کربن در قوانین و سیاست‌های کلان کشور ، شاخص های صنعت آب و فاضلاب کم کربن و پتانسیل های این صنعت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را بیان کرد و  با توجه به اهمیت این موضوع در سطح بین الملل و تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، به برخی از مهمترین مشوق های مالی بین المللی زیست محیطی در این زمینه مانند مکانیسم توسعه پاک (CDM) ، صندوق سبز اقلیم (GCF)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، صندوق انطباق (AF)، مکانیسم اعتباری مشترک(JCM) اشاره کرد.

 مهندس اکبریان در ادامه به مراحل طی شده برای ثبت پروژه های جمع آوری بیوگاز و تولید همزمان برق و حرارت در واحد های  6 و 5 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و واحد های 2 و1 تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران تحت مکانیسم توسعه پاک و همچنین منافع حاصل از اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: اجرای بزرگترین پروژه مکانیسم توسعه پاک(CDM)در بخش فاضلاب شهری جهان توسط شرکت فاضلاب تهران می تواند الگوی مناسبی برای کلیه شرکت های آب و فاضلاب کشور در بهره گیری از مشوق های مالی زیست محیطی بین المللی باشد.

 وی در پایان بر لزوم تدوین و پیاده سازی راهبرد و برنامه اقدام ملی صنعت آب و فاضلاب کم کربن با رویکرد مشارکتی تأکید نموده و خواستار توجه بیشتر به امکان بهره گیری از تسهیلات بین المللی زیست محیطی شد.

پروژه های CDM شرکت فاضلاب تهران از سال 1390 شروع و پس از  ثبت سند طراحی (PDD) در وب سایت سازمان ملل و همچنین دریافت تائیدیه های مربوطه از مرجع صلاحیت دار ملی (سازمان حفاظت محیط زیست) و  نهاد عملیاتی منتخب سازمان ملل (DOE) به عنوان بزرگترین پروژه های مکانیسم توسعه پاک (CDM) در بخش فاضلاب شهری جهان در سال 1395 به ثبت رسید. 

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.