لینک سامانه استعلام گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱

تعیین صلاحیت مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 

قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حفاظت فنی و بهداشت کار حفاظت فنی و بهداشت کار):

 فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶