بیست و شش جلد آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار شورای عالی فنی ابلاغی از شرکت

مهندسی آب و فاضلاب کشوری در تاریخ 09/09/1390 :

 لازم الاجراء توسط پیمانکاران زیرمجموعه شرکت فاضلاب تهران  

 کد طبقه بندی

عنوان

100/1

 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

 100/2

 آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها

 100/3

 آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها

 100/4

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

 100/5

 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 100/6

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

 100/7

 آیین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

100/8

 آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

100/9

 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

100/10

 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

100/11

 دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

100/12

 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

100/13

 آیین نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها

100/14

 آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

100/15

 آیین نامه و مقررات ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

100/16

 آیین نامه ایمنی سیستم اتصال زمین (ارتینگ)

100/17

 آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

100/18

 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

100/19

 آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

100/20

 آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

100/21

 آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

100/22

 آیین نامه کارگاه های ساختمانی

100/23

 آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها

100/24

 آیین نامه حفاظت ایمنی در آزمایشگاه ها

100/25

 آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

100/26

 آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۹
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.