پوستر های فرهنگ سازی

 

 

 

 

ویتامین D (کلیک کنید)

رعایت بهداشت فردی پس از بازدید از تصفیه خانه ها (کلیک کنید)

کمپین فشار خون (کلیک کنید)

معاینات دوره ای (کلیک کنید)

ایمنی بالابر (کلیک کنید)

نصب ایمن کرپی ها (کلیک کنید)

اصول و مقررات ایمنی بازدید کنندگان از تصفیه خانه ها (کلیک کنید)

سرطان و تیروئید (کلیک کنید)