همایش و بزرگداشت ها

 

گردهمایی روز جهانی ایمنی و سلامت کار- 8 اردیبهشت 98 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی- 7 مهر 98 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی محیط زیست- 15 خرداد 98 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار- 8 اردیبهشت 99 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی-  7 مهر 99 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی محیط زیست- 16 خرداد 99 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی ایمنی و سلامت کار- 8 اردیبهشت 1400 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی محیط زیست- 15 خرداد 1400 (کلیک کنید)