همایش و بزرگداشت ها

بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی- 7 مهر 98 (کلیک کنید)

بزرگداشت روز جهانی محیط زیست- 15 خرداد 98 (کلیک کنید)

اولین گردهمایی روز جهانی ایمنی و سلامت کار- 8 اردیبهشت 98 (کلیک کنید)