اجرای طرح جامع ایمنی در راستای یکپارچه سازی کارگاه های اجرایی

شرکت پیمانکاری نواندیشان مجرب

 

نصب بنر نواندیشان مجرب   نصب بنر نواندیشان مجرب 2 

 

شرکت پیمانکاری خرم آذرخش

 

نصب بنر خرم آذرخش    نصب بنر خرم آذرخش 2  

 

شرکت پیمانکاری ساراب سازان

 

نصب بنر ساراب سازان    نصب بنر ساراب سازان 2


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۲

اندازه گیری آلاینده ها

 

سنجش ارتعاش پیکور

 

سنجش ارتعاش پیکور 

 

 

سنجش آلاینده های کمپرسور 

 

سنجش آلاینده های کمپرسور   سنجش آلاینده های کمپرسور 2

 

 

سنجش آلودگی صوتی ماشین آلات 

 

سنجش آلودگی صوتی ماشین آلات  سنجش آلودگی صوتی ماشین آلات 2 

 

 

سنجش عملکرد ارت موقت در کارگاه

 

سنجش عملکرد ارت موقت در کارگاه  سنجش عملکرد ارت موقت در کارگاه 2 

سنجش عملکرد ارت موقت در کارگاه 3  سنجش عملکرد ارت موقت در کارگاه 4 

 

 

 سنجش میزان تماس شغلی کارگر با گرد و غبار کارگاه ها

 

سنجش میزان تماس شغلی  سنجش میزان تماس شغلی 2 

سنجش میزان تماس شغلی 3


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۲۵