گزارش بازدید کارگاه تندیس سازه شمیران - منطقه 9

 

 

 

 

 

 

                                                                               امتیاز کسب شده از ارزیابی :   65%

                                                                                   


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲

گزارش بازدید کارگاه دشت ارژن - منطقه 3

عکس بازدید کارگاه دشت ارژن 

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 80 %

دریافت گزارش کامل بازدید


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳

گزارش بازدید کارگاه اساس ساز فولاد - منطقه 18

عکس کارگاه اساس ساز فولاد 

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 71.2%

دریافت گزارش کامل بازدید


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳

گزارش بازدید کارگاه ایران ترمو - منطقه 2

 عکس گزارش ایران ترمو 931018

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 75%

دریافت گزارش کامل بازدید

گزارش بازدید کارگاه هارمه - منطقه 7

 عکس گزارش بازدید هارمه 931027

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 72%

دریافت گزارش کامل بازدید


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۵۳

گزارش بازدید کارگاه کارآب تدبیر - منطقه 1

 عکس کاراب تدبیر 930307 

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 71.5%

دریافت گزارش کامل بازدید


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴

گزارش بازدید کارگاه بهینه گستر ساری - منطقه 12

ax behine9308 

امتیاز کسب شده از ارزیابی: 56.5 %

دریافت گزارش کامل بازدید


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۵

خانه آب اندیشان - منطقه 5

khane1


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مهر ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸

کارگاه مهسازان ساحل - منطقه 3

mah1


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مهر ۱۳۹۳ ۰۹:۲۱