همیار ایمنی

در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای وضعیت ایمنی شرکت، همکاران محترم می توانند به عنوان همیاران ایمنی؛ در صورت مشاهده هر گونه شرایط نا ایمن در محیط کار مراتب را به منظور بررسی و اصلاح وضعیت ، از طریق تکمیل فرم ذیل ، به دفتر نظارت بر حفاظت ، ایمنی و سلامت کار شرکت فاضلاب تهران اعلام نمایند.

چنانچه مایل می باشید تا نتایج بررسی های بعمل آمده به اطلاع جنابعالی رسانده شود ، تکمیل قسمت مشخصات فردی الزامی خواهد بود.

گزارش موارد ناایمن

گزارش موارد نا ایمن

*
*
توضیحات : آدرس دقیق محل ناایمن شامل نام شرکت و واحد مربوطه می باشد.


* = ضروری