شرکت آب و فاضلاب استان تهران/حفاظت،ایمنی و سلامت کار

HSE

 

پروژه های مختلف شرکت فاضلاب تهران، به دلیل تعامل نزدیک با جامعه و مردم از دیدگاه موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، دارای حساسیت و اهمیت فراوانی می باشد و از این رو دستیابی به یک قالب نظام مند و تحت کنترل که بتواند پیامدهای نامطلوب حوادث جانی و مالی و زیست محیطی (HSE) ناشی از اجرای این قبیل پروژه ها را به حداقل میزان کاهش دهد، یکی از اهداف کلان شرکت فاضلاب تهران می باشد.

شرکت فاضلاب تهران در راستای اجرای پروژه های عمرانی و خدمات رسانی، واگذاری بخش قابل توجهی از این فعالیت ها را به شرکت های پیمانکاری لازم دانسته و نظارت مستمر بر این شرکت ها و برنامه ریزی صحیح، آموزش مناسب، ارزیابی و اعمال نظارت های لازم را ضروری می داند.

از این رو و باتوجه به اهمیت اهداف ذکر شده واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت فاضلاب تهران از حدود مهر ماه  سال 1390 تأسیس شده است.

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰